#157 Du är min älskade son

#157 Du är min älskade son

0 0 about 1 year ago
1Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.

2Som det står skrivet hos profeten Jesaja:

Se, jag sänder min budbärare före dig,
han skall bereda vägen för dig.
3 En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör hans stigar raka
4- så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. 5Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. 6Johannes var klädd i kamelhår och hade ... See More

Find us on Facebook

Help